Monthly archive March, 2013

Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên Kiểu trang trí :    Hoa chậu Hoa chủ đạo :    hoa trạng nguyên Chi tiết >>

Hoa Ly Ly

Hoa Ly Ly Kiểu trang trí :    Hoa chậu Chi tiết >>

Hoa tình yêu 001

Hoa tình yêu 001 Kiểu trang trí :    Hộp hoa Hoa chủ đạo :    Hoa Hồng Chi tiết >>

Hoa khai trương – Bước đi thuận lợi

Hoa khai trương – Bước đi thuận lợi Kiểu trang trí :    Kệ hoa Hoa chủ đạo :    Hoa Lan, Hoa Ly, Hoa Đồng Tiền, Hoa Hồng Môn Chi tiết >>

Hoa mừng khai trương 003

Hoa mừng khai trương 003 Kiểu trang trí :    Hoa cắm bình, bát, đĩa Hoa chủ đạo :    Hoa Lan, Hoa Ly Chi tiết >>

Hoa mừng khai trương 002

Hoa mừng khai trương 002 Kiểu trang trí :    Kệ hoa Hoa chủ đạo:     Hoa Đồng Tiền Chi tiết >>

Hoa mừng khai trương 001

Hoa mừng khai trương 001 Kiểu trang trí:     Hoa cắm lẵng Hoa chủ đạo :    Hoa Đồng Tiền, Hoa Hồng Môn Chi tiết >>

Hoa hội nghị 004

Hoa hội nghị 004 Kiểu trang trí :    Kệ hoa Hoa chủ đạo :    Hoa Hồng Chi tiết >>

Hoa hội nghị 003

Hoa hội nghị 003 Kiểu trang trí :    Hoa cắm bình, bát, đĩa, Hoa chủ đạo     :Hoa Cúc, Hoa Huệ Tây, Hoa Cẩm Chướng, Chi tiết >>

Hoa hội nghị 002

Hoa hội nghị 002 Kiểu trang trí :    Hoa cắm lẵng, Hoa chủ đạo :    Hoa Hồng, Hoa Lan, Hoa Ly Chi tiết >>