Hoa hội nghị

Hoa hội nghị 004

Hoa hội nghị 004 Kiểu trang trí :    Kệ hoa Hoa chủ đạo :    Hoa Hồng Chi tiết >>

Hoa hội nghị 003

Hoa hội nghị 003 Kiểu trang trí :    Hoa cắm bình, bát, đĩa, Hoa chủ đạo     :Hoa Cúc, Hoa Huệ Tây, Hoa Cẩm Chướng, Chi tiết >>

Hoa hội nghị 002

Hoa hội nghị 002 Kiểu trang trí :    Hoa cắm lẵng, Hoa chủ đạo :    Hoa Hồng, Hoa Lan, Hoa Ly Chi tiết >>

Hoa hội nghị 001

Hoa hội nghị 001 Kiểu trang trí :    Hoa cắm bình, bát, đĩa Hoa chủ đạo :    Hoa Cúc, Hoa Hồng Chi tiết >>