Hoa khai trương

Hoa khai trương – Bước đi thuận lợi

Hoa khai trương – Bước đi thuận lợi Kiểu trang trí :    Kệ hoa Hoa chủ đạo :    Hoa Lan, Hoa Ly, Hoa Đồng Tiền, Hoa Hồng Môn Chi tiết >>

Hoa mừng khai trương 003

Hoa mừng khai trương 003 Kiểu trang trí :    Hoa cắm bình, bát, đĩa Hoa chủ đạo :    Hoa Lan, Hoa Ly Chi tiết >>

Hoa mừng khai trương 002

Hoa mừng khai trương 002 Kiểu trang trí :    Kệ hoa Hoa chủ đạo:     Hoa Đồng Tiền Chi tiết >>

Hoa mừng khai trương 001

Hoa mừng khai trương 001 Kiểu trang trí:     Hoa cắm lẵng Hoa chủ đạo :    Hoa Đồng Tiền, Hoa Hồng Môn Chi tiết >>